Aktualności
2023-01-24
PIERWSZY DZIEŃ ZBIÓRKI NA RZECZ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY - DZIEJE SIĘ!
[ czytaj więcej ]
2023-01-22
#Superkoderzy w naszej szkole 
[ czytaj więcej ]
2023-01-20
VI Przegląd Twórczości ks. Jana Twardowskiego
[ czytaj więcej ]
2023-01-19
Kolędowanie z seniorami oraz VI Przeglądzie Twórczości ks. Jana Twardowskiego
[ czytaj więcej ]
Historia naszej szkoły
ZSS w Kowanówku

Z dniem 1 września 1975 roku, decyzją miejscowych władz (Orzeczenie Inspektora Oświaty i Wychowania) powołano do życia Szkołę Specjalną w Bogdanowie. Była to szkoła ośmioklasowa, składała się z siedmiu oddziałów dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i głębszym.

Skład Rady Pedagogicznej w roku 1975:

Dyrektor szkoły:
• mgr Bolesław Tomczewski - 25 lat pracy nauczycielskiej

Nauczyciele:
• Urszula Garstecka- 24 lata pracy, 2 lata studiów
• Bożena Gruchot
• Maria Majchrzak - 30 lat pracy, SN
• Irena Sęk - SN
• Stefania Tecław -długoletni sekretarz zarządu powiatowego ZNP
• Janina Mańczak -liceum pedagogiczne, I rok SN

Sprzątaczka
• Łucja Jankowska

Jednostką prowadzącą szkołę w latach 1975 - 1990 był Urząd Miasta i Gminy w Obornikach.

Od 1990 - 1992 roku szkoła była placówką kuratoryjną. W latach 1993-1998 roku organem prowadzącym był ponownie Urząd Miasta i Gminy w Obornikach. W związku z nową reformą administracyjną od 1999 roku organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Obornikach.

W okresie od maja 1977 roku do kwietnia 1978 roku został przeprowadzony kapitalny remont szkoły. Po remoncie szkoła wzbogaciła się o centralne ogrzewanie, nowe ujęcie wody z hydroforem, zaadoptowano strych na salę świetlicową, wydzielono pomieszczenie na kuchnię, zbudowano toaletę, dobudowano szatnię oraz wydzielono gabinet dyrektora i pokój nauczycielski.

W ciągu kilku ostatnich lat przeprowadzone zostały dalsze remonty, które umożliwiły lepszą funkcjonalność szkoły. Został zaadaptowany budynek gospodarczy na salkę gimnastyczną i pracownię techniczną (1992-1993r.). W latach 1994-1995 zaadaptowano poddasze na dwie pracownie tj. logopedyczno - dydaktyczną. W 1999 roku w pomieszczeniach po kotłowni urządzono pracownię techniczną, a w pomieszczeniu zwolnionym pracownię komputerową mającą połączenie z Internetem.

W ciągu 32 lat istnienia placówki funkcję dyrektora szkoły sprawiali:
- w latach 1975 - 1988 - mgr Bolesław Tomczewski
- w roku 1988-1989 - mgr Mieczysław Brust
- w latach 1989-2003 - mgr Jan Konieczka
- od roku 2003 do dnia dzisiejszego -mgr Ewa Szczecińska

Ze względu na trudną sytuację lokalową Szkoła w Bogdanowie zmieniła siedzibę. Z dniem 1 września 2005 nastąpiło oficjalne otwarcie i rozpoczęcie roku szkolnego w nowej szkole w Kowanówko na ul .Miłowody 2.