Aktualności
2023-01-24
PIERWSZY DZIEŃ ZBIÓRKI NA RZECZ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY - DZIEJE SIĘ!
[ czytaj więcej ]
2023-01-22
#Superkoderzy w naszej szkole 
[ czytaj więcej ]
2023-01-20
VI Przegląd Twórczości ks. Jana Twardowskiego
[ czytaj więcej ]
2023-01-19
Kolędowanie z seniorami oraz VI Przeglądzie Twórczości ks. Jana Twardowskiego
[ czytaj więcej ]
Rekrutacja
informacje na temat rekrutacji

Statut szkoły

STATUT Zespołu Szkół w Kowanówku - kliknij tutaj


Szkoła Podstawowa

Wymagane dokumenty
1. Do szkoły
 • wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
 • aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (kopię z poświadczoną zgodnością z oryginałem natomiast oryginał orzeczenia do wglądu),
 • jedno zdjęcie legitymacyjne,
 • do wglądu ostatnie świadectwo promocyjne.

 • Pobierz " Wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia "

2.Do starostwa powiatowego:
 • wniosek o skierowanie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
 • aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (kopia).
Pobierz " Wniosek o skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy "


Szkoła Przysposabiająca do Pracy / 3-letnia /

 • Przyjmujemy młodzież od 15 do 24 roku życia
 • Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności i wiadomości z zakresu:
  • urządzenia i prowadzenia domu
  • przygotowania posiłków
  • szycia ręcznego i maszynowego
  • prac ogrodniczych
  • wytwarzania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych
 • Nauka w naszej szkole jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Wymagane dokumenty
1. Do szkoły
 • wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy (szkoła nie zwraca kosztów wizyty u lekarza),
 • aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy (kopię z poświadczoną zgodnością z oryginałem natomiast oryginał orzeczenia do wglądu),
 • jedno zdjęcie legitymacyjne,
 • do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 • Pobierz " Wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia "

2.Do starostwa powiatowego:
 • wniosek o skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
 • aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy (kopia).

Pobierz " Wniosek o skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy "
W Szkole Przysposabiającej do Pracy
 • Klasy liczą do 8 uczniów
 • Młodzież może korzystać ze śniadań i ciepłych posiłków w szkolnej stołówce
 • Uczniowie realizują zajęcia w bogato wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego oraz korzystają z bazy szkolnej: biblioteki, pracowni technicznej, informatycznej, logopedycznej, sali gimnastycznej
 • Biorą udział w atrakcyjnych imprezach, konkursach, wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych
I. Kształcenie ogólne
 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe
 • Zajęcia kształtujące kreatywność.
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 • Zajęcia rewalidacyjne, w tym logopedię
 • Religię lub etykę
II. Przysposobienie do pracy

to przedmiot, podczas którego młodzież uczy się konkretnych czynności z elementami bhp
w następujących kierunkach:

 • urządzenie i prowadzenie domu
 • praca w kuchni − przygotowanie posiłków
 • szycie ręczne i maszynowe
 • prace ogrodnicze
 • wytwarzanie przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych